ƉɛʌƖℓƘαℓΔʏ ҒℓαƧĦ Ɔιтʏ
 
၀၁။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္
၀၂။ ပန္းရည္ဘဏ္တိုက္
၀၃။ စကားဝါေျမ
၀၄။ ပန္းကမၻာေမွ်ာ္စင္
၀၅။ အတြယ္အတာ
၀၆။ မီးပံုပြဲ


 


Comments

မင္းသိန္းေအာင္

Sun, 10 Jul 2011 9:25:46 am

 Leave a Reply