ƉɛʌƖℓƘαℓΔʏ ҒℓαƧĦ Ɔιтʏ
 
၀၁။ ေရွ႕သို႕
၀၂။ ရည္မွန္းခ်က္
၀၃။ ရင္ခုန္ႏႈန္း
၀၄။ အနာဂါတ္
၀၅။ Burn em’ up
၀၆။ ေႏြးေထြးမႈ
၀၇။ ဘဝရဲ႕ နိဗၺာန္
၀၈။ ပြဲမတိုးျခင္း
၀၉။ လင္မယား
၁၀။ လူငယ္ေတြပဲ
၁၁။ P1 Flow
၁၂။ ေတာင္တန္းေတြအေၾကာင္း
၁၃။ ပြဲ
၁၄။ Snare & J Me
Download
Mediafire
iFile
 


Comments
Leave a Reply