ƉɛʌƖℓƘαℓΔʏ ҒℓαƧĦ Ɔιтʏ
 
၀၁။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္
၀၂။ ပန္းရည္ဘဏ္တိုက္
၀၃။ စကားဝါေျမ
၀၄။ ပန္းကမၻာေမွ်ာ္စင္
၀၅။ အတြယ္အတာ
၀၆။ မီးပံုပြဲ


မင္းသိန္းေအာင္
7/10/2011 02:25:46 am

Reply
hantharphyo.1
10/15/2011 09:10:59 pm

Reply
5/29/2012 09:07:33 pm

ReplyLeave a Reply.