ƉɛʌƖℓƘαℓΔʏ ҒℓαƧĦ Ɔιтʏ
 
၀၁။ အတူဆံုခ်င္ၿပီ – နီတာ ၊ ရတနာမိုင္
၀၂။ အခ်စ္႐ွိေနသမွ် – ဖိုးကာ ၊ ကာကာ
၀၃။ မင္းထင္လို႔ပါ – ရဲေလး ၊ ပဲပဲ
၀၄။ အမုန္းမ႐ွိတဲ့ ကမၻာ – ဇင္မင္းခန္႔ ၊ ဒီယြန္းေလး
၀၅။ အခ်စ္မ်ားနဲ႔အတူ – ထြဋ္ေခါင္ဦး ၊ သက္မွဴးခင္
၀၆။ အရင္အတိုင္း – Lလြန္းဝါ ၊ ႏိုင္းႏိုင္း
၀၇။ ခ်န္မထားခဲ့ပါနဲ႔ – ခိုင္ၿမဲသာ ၊ ကာကာ
၀၈။ ေမွ်ာ္လင့္ေနသူ – ေဇေဇ ၊ မိုးစႆန္
၀၉။ ရင္ခုန္သံအျမန္ႏႈန္း – ေအာင္သီဟ ၊ ေအးျမတ္သူ
၁၀။ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္လာမလဲ – Raymond (Idiots) ၊ ခင္ျမတ္မြန္
၁၁။ အခ်စ္ကြန္ရက္ – ေအာင္လ ၊ လျပည့္ကဗ်ာ
၁၂။ မငယ္ေတာ့ဘူး – ၿဖိဳးႀကီး ၊ ကုဋာခင္
၁၃။ ေက်နပ္ေတာ့ – ဂြ်န္ဂို ၊ သဇင္သင္း
၁၄။ ျပန္လာပါ – ေပါက္စီ ၊ ေနေန


ဒီေနရာေလးမွ ာ နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။

Mediafire
Leave a Reply.