ƉɛʌƖℓƘαℓΔʏ ҒℓαƧĦ Ɔιтʏ
 
01 ၁၆ႏွစ္ နတ္သမီး

02 ေရာ့ခ္စတား

03 မလြမ္းခ်င္ဘူး

04 အေမ့အတြက္

05 ေဟာလီးေဒး

06 မွန္ကန္တဲ့လမ္း

07 အခ်စ္လား

08 အဆိပ္တက္အိပ္မက္

09 မေ၀းဘူး

10 အခ်စ္တန္ခိုး

11 ႏူးညံ့ျခင္းမရွိသူ

12  ညငွက္

13 မေဆြးခ်င္ဘူး

Click Me

Link with Burklish song title for songs;

Click Me

Click Me (Ifile)

Mirror 1 (Mediafire)

Reply

Reply
4/4/2012

Reply
yarzar
6/1/2012

Reply
6/25/2012

http://devilkalayflashcity.weebly.com/4/post/2011/01/r.html

Reply
6/25/2012

www.
//devilkalayflashcity.weebly.com/4/post/2011/01/r.html

ReplyLeave a Reply.