ေပ်ာ္ရင္ျပီးတာပဲ - ဟဲေလး - ƉɛʌƖℓƘαℓΔʏ ҒℓαƧĦ Ɔιтʏ
ƉɛʌƖℓƘαℓΔʏ ҒℓαƧĦ Ɔιтʏ
 
athaylaytun2010@gmail.com
3/5/2011 08:58:21

လာလည္သြားပါတယ္

Reply
soemoeoo
6/18/2011 00:13:39

Reply
Nyunt lin
8/7/2011 01:35:23

Reply
သဲသဲ
10/28/2011 23:55:19

Reply
1/24/2012 06:58:40

asdfasdfasdfasdfdsfdgrtgr

Reply
ရဲေက်ာ္ေအာင္
5/14/2012 22:11:27

Reply
ေအာင္သတ္ပုိင္
6/3/2012 00:52:39

Reply
myo naing won
6/12/2013 09:35:08

Reply
7/6/2013 23:23:04

jhfcegftbhr rgh gfye efy

ReplyLeave a Reply.